Het VSOA geeft voorrang aan een constructieve dialoog en niet aan een steriele confrontatie

11.09.2017

Met het zomerakkoord zien we de intentie van de regering om het federaal openbaar ambt te privatiseren. Een reactie kan niet uitblijven.

Het VSOA heeft deze ontmantelingspolitiek van de regering, louter uit een budgettair oogpunt en zonder rekening te houden met de noden van de burgers, al meermaals aangeklaagd.

Het VSOA vraagt bij hoogdringendheid een onderhoud met de Eerste minister.

François Fernandez-Corrales
Algemeen voorzitter