LRB kiest voor het eerst een vrouw als voorzitter

verkiezingen lrb Patricia
29.06.2019

 

Tijdens de Algemene Vergadering van VSOA-LRB is Patricia Chenoy verkozen tot nieuwe voorzitter. De eerste vrouwelijke voorzitter van de groep volgt daarmee Serge Meeuws op die na zijn jarenlange voorzitterschap de fakkel doorgeeft.

Patricia was tussen 1998 en 2012 permanent afgevaardigde in de gemeentelijke administratie in Vorst. Nadien was ze werkzaam in de administratie van het Brussels Gewest waar ze coördinatrice werd voor de 6 administraties en het OCMW. Sinds april 2017 behoorde zij tot de ploeg van het nationaal secretariaat LRB waar zij de voorzitter bijstond.

Met volle kracht

In haar toespraak voor de Algemene Vergadering beloofde ze met volle kracht haar voorzitterschap aan te pakken. Maar ze is zich bewust van de aankomende moeilijke periode: “Wij zijn ons ervan bewust dat er moeilijke tijden op ons afkomen. Niet alle politieke partijen zijn vakbondsgezind. Het respect voor de werkende klasse is geen evidentie meer. Onze politieke onafhankelijkheid is een meerwaarde voor onze organisatie. »

Afscheidnemend voorzitter Serge Meeuws maakte van de gelegenheid gebruik om de verwezenlijkingen van de voorbije jaren in de verf te zetten : uitbouw van de infrastructuur ; een gloednieuw informaticasysteem voor het ledenbeheer en de boekhouding ; verdere professionalisering van de syndicale werking ….

Meeuws wees op de moeilijke dossiers die er aan komen zoals het pensioendossier en de nieuwe ziekenhuisstructuur voor 2020 met het gevaar voor grote privatiseringen.

Vrouwenwens

Hij wenste ten slotte zijn opvolgster alle succes toe en wees er vooral op dat met de verkiezing, LRB de wens van secretaris-generaal Bea Foubert, om meer vrouwen op sleutelposities in de vakbond te brengen, in vervulling is gegaan.

 

 

patricia

 

verkiezingen LRB serge en patrica

 

verkiezingen lrb zaaloverzicht