Nieuwe start sociale dialoog?

27.09.2017

De overheidsvakbonden ontmoetten op 27 september premier Michel en minister Vandeput. Het VSOA had eerder deze maand een ontmoeting met de premier over het zomerakkoord en pleitte voor een echte dialoog met de regering om een steriele confrontatie te vermijden.Vandaag brachten we de punten over het zomerakkoord aan, en meer bepaald deze die ons kwaad bloed zetten zoals de contractualisering van het federaal openbaar ambt.


Premier Michel heeft het voorstel van de vakbonden, nl. de oprichting van een werkgroep over de modernisering van de openbare sector aanvaard. Een evaluatie van de voorstellen van deze werkgroep is voorzien in december.

Voor de realisatie van een nieuw intersectoraal akkoord richtte de overheid eveneens een werkgroep op.

Het VSOA zal waakzaam zijn over het verder verloop.


Het VSOA is hiermee niet gerustgesteld maar het is in elk geval een goed begin.

François Fernandez-Corrales
Algemeen voorzitter