Nieuwe start voor de sociale dialoog in de Federale sector?

wilmes
21.12.2018

Op 20 december ontmoetten we de nieuwe minister van openbaar ambt, mevrouw Wilmès in persoon, om haar onze breekpunten in het dossier van de vernieuwing van het federale ambtenarenstatuut, ook wel de Code of Codex genoemd, toe te lichten. De minister is bereid het overleg nog een kans te geven. Er waait duidelijk een nieuwe wind!

Op 5 december sloot de vorige minister van het federaal openbaar ambt, Xander Loones, de onderhandelingen eenzijdig af over de ‘Code van het federaal openbaar ambt’ (CODEX).
De vakorganisaties en het VSOA in het bijzonder klaagden deze akte van misprijzen tegenover het personeel van het federaal openbaar Ambt aan. Wij werkten dan ook in gezamenlijk front alvast een scenario uit van acties en protest in naam van het voltallige federaal personeel.
Vervolgens beleefden we een politieke crisis die leidde tot een herschikking van de federale regering, met als gevolg de aanstelling van een nieuwe minister van openbaar ambt, mevrouw Sophie Wilmès. Na veelvuldige contacten, verkregen we, op 11 december 2018, een opschorting van de wettelijke termijn om onze opmerkingen neer te leggen bij het dossier CODEX. Op 20 december ontmoetten we minister Wilmes in persoon, om haar onze breekpunten in dit dossier toe te lichten.

We hebben vijf grote breekpunten bij het dossier Code van het federaal openbaar ambt’ (CODEX):

  • de contractualisering van de functies is in strijd met de wet van 22 juli 1993 (zie ook onze studie contractualisering);
  • het aanwervings- en bevorderingssysteem : het openbaar ambt is  niet langer aantrekkelijk;
  • het evaluatiestelsel  bevat, naast enkele verbeteringen, ook een reeks anomalieën;
  • het nieuwe stelsel van recuperatie van uren is strijdig met de wet van 14 december 2000 en biedt geen flexibiliteit meer aan de federale openbare diensten.
  • de beschikkingen over het kapitaal aan ziektedagen moeten in de code opgenomen worden.

We kunnen niet anders dan de aanpak van de nieuwe minister van Openbaar Ambt toejuichen : zij hoort en luistert naar de vakorganisaties. Deze luisterbereidheid hebben we deze gehele legislatuur moeten missen.
Een nieuwe ontmoeting zal plaatsvinden midden januari 2019 op voorwaarde dat de juridische en politieke situatie verder overleg toelaat.

Het van essentieel belang om een federaal openbaar ambt te hebben dat deze naam waardig is en bijgevolg het advies van de vakbonden te volgen. Ook vrijwaren we onze rechten op dit vlak in onze brief aan de Eerste Minister van 20 december.