Nieuwe vergoeding adoptieverlof contractueel overheidspersoneel gunstiger dan die voor moederschapsverlof

baby
15.12.2018

De wet van 6 september 2018 verlengt vanaf 1 januari 2019 de duur van het adoptieverlof voor contractueel overheidspersoneel aanzienlijk en voert een regeling van pleegouderverlof in. Het VSOA juicht deze maatregel toe, samen met de Raad van Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen!

Zij is zelfs gunstiger dan de regeling van het moederschapsverlof: na de eerste maand van het verlof, ontvangen de adoptieouders een hogere vergoeding dan de werkneemster bij pre- of postnatale rust.

De Raad van de Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen, waarin ook onze VSOA-communicatiemedewerkster Cindy Willem zetelt, kaart deze ongelijkheid bij de bevoegde ministers aan zodat het moederschapsverlof op gelijke wijze als het adoptieverlof vergoed wordt.