Regering bouwt statuut en verworven rechten verder af

19.10.2016

Wij hebben kennisgenomen van de beleidsverklaring van de premier en de eerste resultaten van de begrotingsbesprekingen van de kern. Tijdens deze beleidsverklaring werden de hulpdiensten uitvoerig bedankt om “onze veiligheid en onze vrijheid te garanderen”. Echter, deze bedanking klinkt uitermate cynisch wanneer we via de verschillende media vernemen dat ook ons statuut verder wordt afgebouwd.
Zo blijkt dat de tantièmes - die een rechtstreekse invloed hebben op de pensioenberekening - worden afgeschaft! In het verleden werd daarover telkens gezegd dat men respect zou hebben voor de verworven rechten. Benieuwd of  ze deze keer wel woord zullen houden …

Ondertussen heeft minister Vandeput verklaard dat “militairen  worden erkend als werknemers met zwaar beroep”. En terecht!
Het blijft echter op Binnenlandse Zaken windstil! Het wordt tijd dat onze minister eveneens naar buiten komt en evenzeer de garantie geeft dat ons beroep zal worden erkend als zwaar beroep.

Maar ook de pensionering om medische redenen en de ziektedagen worden afgeschaft. Sommige politici zijn zelfs zeer gretig om in de media te komen  laten uitschijnen dat dit systeem naar “profitariaat” ruikt. Men schijnt daarbij te vergeten dat de grootste slachtoffers daarbij de collega’s zijn met een zware ziekte. Men schijnt ook te vergeten dat politiemensen vaak slachtoffer zijn van ernstige arbeidsongevallen, juist omwille van het gevaarlijk en specifiek beroep.

Wanneer we de overheid confronteren met het feit dat men in gebreke blijft om het geweld tegen politie werkelijk aan te pakken, en hun werknemers onvoldoende bijstaat, kijkt men de andere kant op.

De regering “dankt” op zijn eigen, onnavolgbare manier de politiediensten voor de dagdagelijkse inspanning in deze moeilijke tijden. Wij zullen aan onze collega’s vragen om deze regering op dezelfde manier te bedanken in het stemhokje in 2018/2019!

Vincent Gilles, Nationaal Voorzitter
Vincent Houssin, Nationaal Ondervoorzitter