Regering straft overheidspersoneel opnieuw

07.12.2016

De regering schrapt de gratis validatie van de studiejaren, snoeit rechtstreeks in het pensioen en bespaart opnieuw op de rug van het overheidspersoneel. VSOA verklaarde zich dan ook niet akkoord tijdens de onderhandelingen met de overheid in Comité A.

Het is pure discriminatie!

Het overheidspersoneel zal, net als werknemers uit de privésector, zijn studiejaren moeten afkopen aan 1350 euro per studiejaar tot 2019, aan 1500 euro per studiejaar tot 2020, en na 2020 is het helemaal onbetaalbaar. En dat allemaal om hetzelfde pensioen te waarborgen dat ambtenaren vandaag ontvangen. Wie dit niet kan betalen, heeft minder pensioen. Een systeem met twee snelheden dus.

De privésector leert dat dergelijke afkoop nauwelijks gebeurt wegens te duur.

Het is een zuivere besparingsmaatregel onder het mom van harmonisering tussen de overheids- en privésector.

Het voorstel schendt verworven en wettelijk vastgelegde rechten. Nochtans weet de regering heel goed wat te verstaan onder “verworven rechten”: de magistraten, universiteitsprofessoren, parlementairen, provinciegouverneurs… behouden die integraal.

De maatregel is bovendien in strijd met het regeerakkoord dat stelt dat: “In elk geval zijn de in het ambtenarenstelsel opgebouwde pensioenrechten verworven”.