Sociale dialoog in de Federale sector afgebroken

codex_loep
05.12.2018

Het gemeenschappelijk onderhandelingscomité van alle federale sectoren (comité B) vergaderde vandaag 5 december. Op de agenda stond het vervolg van de onderhandelingen over de nieuwe code van het Federaal Openbaar Ambt (codex).

Minister Loones, belast met Openbaar Ambt, verscheen in persoon op deze vergadering, niet om de onderhandelingen te leiden; wel integendeel, om mee te delen dat hij de onderhandelingen afsloot. 

Het VSOA klaagt deze eenzijdige breuk van de onderhandelingen aan. De teksten werden niet eens volledig besproken, dit is een blaam voor het Belgische overlegmodel en een belediging van alle personeelsleden van de federale publieke diensten. 

Het VSOA beraadt zich met zijn syndicale partners om hierop een passend antwoord te bieden.