Uitstel inwerkingtreding wet rond regularisatie van studiejaren

19.05.2017

Mededeling van de Federale Pensioendienst

De Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) heeft een belangenconflict ingeroepen met het Federale Parlement inzake het wetsontwerp rond het afkopen van de studiejaren. De bespreking van dit ontwerp is opgeschort voor minimum 120 dagen. De verschillende partijen moeten tijdens deze termijn overeenstemming vinden over het wetsontwerp. De huidige wetgeving blijft van kracht tot de nieuwe wetgeving gepubliceerd is.

De Federale Pensioendienst was van plan op 1 juni 2017 de website www.koopuwstudiejaren.be (in het Frans www.rachetezvosetudes.be ) te lanceren met informatie daarover. Ook dat wordt noodgedwongen uitgesteld. Raadpleeg niettemin deze website regelmatig: daarop zal de Federale Pensioendienst meer informatie publiceren zodra die beschikbaar is! Ook heeft de Federale Pensioendienst zijn informatiesessies gestaakt om dezelfde reden.

Nieuwe informatiesessies worden gehouden zodra concrete informatie beschikbaar is, wellicht ten vroegste in september, afhankelijk van de vorderingen van de onderhandelingen.

Consulteer daarom ook de website van de Federale Pensioendienst. Deze infosessies zijn voor iedereen gratis toegankelijk, op voorwaarde van tijdige inschrijving.