VSOA-Defensie zegt neen tegen de asociale verlenging van de militaire loopbaan

15.06.2018

Ondanks de positieve gesprekken met het kabinet pensioenen en de ruime voorgestelde overgangsmaatregelen, zegt VSOA-Defensie neen tegen de pensioenen en het eindeloopbaandossier van het ministerie van Defensie zoals ze nu op tafel liggen. Het zou een vergissing zijn om de voorstellen van de respectieve ministeries te scheiden.De regering verhoogt vanaf 2030 de wettelijke pensioenleeftijd met twee jaar. In heel wat gevallen moet de militair echter tot elf jaar langer werken! Vandaag gaat een militair op pensioen op 56 jaar. VSOA-Defensie vindt het, naar analogie met de rest van de bevolking, niet meer dan billijk dat een militair uiteindelijk ten laatste op zijn 58ste de keuze krijgt om zijn actieve loopbaan al dan niet verder te zetten.

Het ziet er naar uit dat een militair pas vanaf zestig jaar op pensioen zal kunnen gaan. Dat betekent dat er binnen het ministerie van Defensie gezocht moet worden naar maatregelen om aan onze eisen tegemoet te komen. We betreuren dat we niet het goede lot hebben getrokken bij de ministeriële loterij.

Op dit moment voldoen de voorstellen vanuit het kabinet Defensie absoluut niet aan onze verwachtingen. In het voorgestelde systeem van loopbaan-sparen zet de militair zijn eigen verlof, recuperaties en (operationele) prestaties in voor een vervroegde uitstap. Wij eisen een duurzaam en forfaitair systeem met een retroactief karakter, op basis van het jaarlijks aantal mandagen, oefeningen, training en operaties.

Daarnaast vertegenwoordigen wij de volledige militaire populatie. Niet enkel militairen op het einde van hun loopbaan verdienen rechtvaardigde overgangsmaatregelen. Ook jongere militairen met een belangrijk gedeelte van hun loopbaan achter de rug -die nu volledig uit de boot vallen- hebben recht op een rechtvaardigde overgang.

Edwin Lauwereins
Voorzitter VSOA-Defensie

 
Meer informatie via www.vsoa-defensie.be

Dossier pensioenen VSOA-Defensie