VSOA-Post ontwijkt de sociale dialoog niet

22.11.2016

Naar aanleiding van talrijke operationele problemen bij bpost zijn dit najaar de werkgroepen "people @ core" van start gegaan. De verwachtingen op het terrein zijn groot en het wordt tijd dat deze werkgroepen met concrete oplossingen komen. VSOA-Post heeft haar bedenkingen omdat veel van wat op tafel ligt ofwel al lang bestaat maar nooit correct werd ingevoerd  (zoals het opleiden van nieuwe rekruten), of destijds afgevoerd werd omdat het niet werkte (zoals het werken in groepen).

Bpost leert echter niet uit haar fouten
Toegegeven, toen veel van wat nu terug op tafel komt destijds al werd gelanceerd waren veel van de huidige managers nog niet bij bpost actief. Maar het bedrijf heeft in de voorbije jaren veel mensen die de nodige ervaring hadden vakkundig uit het bedrijf verwijderd, met alle gevolgen van dien.

VSOA-Post heeft bij vele ideeën van het bedrijf een “déjà-vu” , maar toch blijft het VSOA ervan overtuigd dat wegblijven van de onderhandelingstafel in geen opzicht een oplossing is.
Immers, dan hebben wij ook geen inspraak meer in het pakket oplossingen dat bpost naar voor zal schuiven.

Wat is er volgens ons nodig?

De rekrutering moet opnieuw in eigen beheer komen.
Een beter onthaal en een betere opleiding voor de nieuwkomers is onontbeerlijk.

De organisaties moeten bijgesteld worden.
Niet alleen de normen in de voorbereiding zijn te krap, maar ook de aanpassing van de norm voor het bussen en het stijgend aantal  af te leveren pakjes maakt het werk onuitvoerbaar in de gestelde tijd.

De planning van de (rol)verloven valt of staat met de effectieve invulling van de effectieven. Hier wordt wel een constructief debat gehouden en voortaan kan ook een losse dag (extra) opgenomen worden als rolverlof zodat je je vakantie met een gerust gemoed kan plannen.

Teamleaders moeten zich kunnen toeleggen op hun kerntaken, en niet ingeschakeld worden als manusjes-van-alles.
Het creëren van subgroepen onder leiding van een voorman is in het verleden nefast afgelopen. Uiteindelijk is het niet dàt wat de teamleader zal ontlasten.
Men heeft de Mailmedewerkers (bedienden binnendienst) afgeschaft en massa’s taken op de teamleaders afgeschoven, en dààr knelt het schoentje.

Verantwoordelijkheid neem je niet vanaf de zijlijn

VSOA-Post kijkt niet langs de zijlijn toe, maar neemt haar verantwoordelijkheid.

We moeten samen de juiste evenwichten vinden opdat de werkomstandigheden verbeteren, maar ook opdat het bedrijf verder kan blijven werken met hoofdzakelijk loontrekkende werknemers en niet moet over gaan tot het vervangen van deze volwaardige jobs door zelfstandigen en “hamburgerjobs”, of door robots !

Dat is een enorme verantwoordelijkheid en die gaan we niet uit de weg!
Wij zijn ons terdege bewust van de gevaren die om de hoek loeren door het gebrek aan sociaal verantwoord “voelen” van de politieke excellenties op alle niveaus (Mondiaal, Europees, Nationaal en Regionaal).

Marc De Mulder

Voorzitter VSOA-Post