VSOA-Spoor wacht vol ongeduld gesprek af met Sophie Dutordoir over toekomst NMBS

22.10.2017

Als de tevredenheid van de reiziger hand in hand gaat met een betere organisatie van de personeelstaken, mogen we spreken van een win-win scenario. Niettegenstaande blijft het VSOA kritisch over een aantal punten… Op 19 oktober stelde Sophie Dutordoir, gedelegeerd bestuurder van NMBS, de grote lijnen van haar toekomstplan voor aan de Kamercommissie infrastructuur. De implementatie van nieuwe technologieën, vooral wat de communicatie aan de reizigers betreft, is naar onze mening absoluut noodzakelijk en kan alleen maar gunstig bevonden worden door het personeel. De bevordering van de dialoog tussen de verschillende personeelscategorieën (treinbegeleiders, treinbestuurders, stationschefs, enz.), die bijdragen aan de goede bediening van de treinen, moet opnieuw een prioriteit vormen.

Het verheugt ons dat mevrouw Dutordoir, de treinbegeleider als sleutelfiguur ziet om de organisatie van de treindienst en de service naar de klanten te garanderen. Toch blijven wij zeer waakzaam over het onrealistische en onpraktische project “One Man Car”, dat nog niet van de baan is.

Zij uitte ook kritiek op de bedrijfscultuur. Als er veranderingen zouden plaatsvinden in een te complexe hiërarchie, moet men rekening houden met de mentaliteit van een “spoorman” die altijd met fierheid en veel verantwoordelijkheidszin zijn taken uitoefent. Leidinggevenden hebben vaak de neiging om uit het oog te verliezen dat de kennis en ervaring van een ander bedrijf niet noodzakelijk automatisch overdraagbaar is.

Laatstleden kondigde de NMBS aan om een punt te zetten achter de projecten van het nieuwe ticketsysteem en de nieuwe vertrekprocedure DICE met een kostenlast van 50 miljoen euro. Het zou onjuist zijn mocht het personeel, volgens het toekomstplan van de CEO, de rekening moeten betalen voor de fouten uit het verleden.

Aan deze nieuwe strategie zal natuurlijk een prijskaartje hangen, zeker als men nieuwe technologieën wil introduceren. Met verbazing en veel twijfel moeten wij vaststellen dat de CEO geen enkele piste aanhaalde over de financiering van dit nieuwe plan.

VSOA-Spoor hoopt om zeer snel betrokken te worden in de ontwikkeling van het toekomstplan van Sophie Dutordoir.

Philippe Delhalle    
Federaal voorzitter VSOA-Spoor