Waarover onderhandelen we in de Wetstraat?

wetstraat comité A
29.11.2018

In november kwam het Comité A twee keer samen: een keer over de concrete uitwerking van het aanvullende pensioen voor het federaal contractueel personeel: VSOA kiest voor een verzekeraar. En een tweede keer over de perequatie. De onderhandelingen over de andere dossiers, nl. deeltijds pensioen en hervorming van het pensioen lichamelijke ongeschiktheid, zijn voorlopig opgeschort.

Comité A vergaderde twee maal in november 2018:

  • op 7 november zonder de deelstaten, over de concrete wijze van invoering , retroactief vanaf 1 januari 2017, van het “tweede pijler” pensioen voor federale contractuele  personeelsleden. VSOA opteert voor een verzekeraar in plaats van een pensioenfonds. Waarom? is sneller operationeel, minder omslachtig, de   start is nog mogelijk eind dit jaar. VSOA staat voor  een vrije keuze: opname in rente of in kapitaal. VSOA wil “wettelijke pensioenleeftijd” vermeld zien in het pensioenreglement, in plats van “67 jaar”. We vragen dat de budgetten meegroeien met het aantal contractuele personeelsleden, zeker als voorrang zou worden gegeven aan contractuele werving zoals de regering plant en waartegen VSOA ageert (zie onze studie). Lees ook .....  
     
  • op 20 november over de perequatie van de overheidspensioenen van in januari 2019: puik monnikenwerk van de Federale Pensioendienst die de evolutie van alle weddeschalen van de overheden op de voet te volgen en te berekenen. VSOA gaf zijn akkoord.
     
  • VSOA onderhandelt evenwel pas over de plannen van de regering inzake een deeltijds pensioen en een hervorming van het pensioen lichamelijke ongeschiktheid als het Comité Overheidsbedrijven zijn advies daadwerkelijk uitbrengt, zo nodig via een sociaal bemiddelaar. Dat beslisten we in vakbondsfront. Zolang er geen advies is, blijft het syndicaal statuut de facto daaromtrent immers dode letter. We willen bovendien eerst duidelijkheid over de geplande hervorming van de ziektedagen, waarover geen teksten zijn, enkel verwarring. We zijn voor het behoud van het huidige stelsel van de ziektedagen, zoals in de Vlaamse overheid bedongen werd. 

We houden je op de hoogte van de verdere evolutie!