Zware beroepen bij de openbare diensten - Stand van zaken

27.10.2017

Het overleg over zwaar werk op het nationaal pensioencomité heeft uiteindelijk geleid tot een “oriëntatienota” voor het openbaar ambt. Voor wat de ambtenaren betreft, zullen de vier criteria in rekening kunnen genomen worden om de penibiliteit van het beroep te bepalen. 

VSOA juicht niet voorbarig : dossier moet nog ten gronde besproken in de overlegorganen.

Het gaat over fysiek zware arbeid, organisatie van het werk, verhoogd veiligheidsrisico en mentale of emotionele belasting. Dit laatste criterium heeft het overleg doen mislukken voor de privésector.

Het basisprincipe zou zijn dat degene die een zwaar beroep heeft uitgeoefend gedurende minimum vijf jaar, vroeger met pensioen zal gaan, maar niet voor de 60-jarige leeftijd.

De pers haalt hypothetische voorbeelden aan, namelijk voor de politie. Het gebruik van de voorwaardelijke wijs is heel belangrijk. Het gaat over een oriëntatienota die aan de regering moet voorgelegd worden ..  en sommige regeringspartners hebben in hun politiek programma een vervroegde leeftijd op minimum 62 jaar.

VSOA juicht niet voorbarig: “gisteren werd enkel een verslag goedgekeurd, niets meer. Zoals het dossier er nu staat (de criteria en de gevolgen van die criteria), moet het nu doorgestuurd worden naar de overlegorganen, namelijk het Comité A en de comités van de verschillende sectoren.”

François Fernandez-Corrales
Algemeen voorzitter