Mypension

Mypension

22.10.2018

De site mypension.be is een online pensioenportaal voor gepersonaliseerde informatie over jouw wettelijke en aanvullende pensioenen.
Hiervoor is er een nauwe samenwerking tussen de Federale Pensioendienst (FPD), het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en Sigedis.

Naast jouw pensioendatum kan je ook een raming van je wettelijk pensioenbedrag bekomen op basis van de huidige wetgeving. Simulaties zijn mogelijk zowel over de pensioendatum, het nettobedrag aan pensioen in verschillende scenario’s, impact en kostprijs van de afkoop van het diploma op het pensioenbedrag enz. Binnenkort is dezelfde informatie daar ook consulteerbaar voor werknemerspensioenen. Een raming houdt ook in dat indien de regering de komende maanden of jaren verder snijdt in de pensioenen, het bedrag lager zal liggen. Daarnaast zal het bedrag afhankelijk van de inflatie geïndexeerd worden.

Als een persoonlijk onderhoud meer is aangewezen  gelet op een eventueel complex dossier, staan pensioenspecialisten van het pensioenpunt van de Federale Pensioendienst klaar, over het hele land. Dit is zonder afspraak, gewoon aanschuiven. Specialisten van drie pensioenstelsels zitten er samen (ambtenaren, zelfstandigen, werknemerspensioenen). De website www.pensioenpunt.be vermeldt de adresgegevens en openingsuren voor elk pensioenpunt.

Als de openingsuren van de Pensioenpunten niet uitkomen, kan een afspraak voor een onderhoud met de verantwoordelijke van de dienst soelaas bieden.

Zo'n afspraak kan voorlopig enkel in het Pensioenpunt in Brussel, via het Contact Center (telefoonnummer 1765).

Sommigen stellen vast dat er gegevens ontbreken in hun pensioenloopbaan. Dit kan meerdere oorzaken hebben. De pensioendienst laadt de gegevens om de drie maanden op, waardoor jouw meest recente tewerkstelling niet zichtbaar is. In de andere gevallen kan het onder meer gaan om tewerkstelling in een speciaal statuut, in het buitenland… In dat geval kan je best zelf naar jouw (ex-) werkgever stappen om bij hem aan te dringen dit recht te zetten.

www.mypension.be