Juli 2020

In dit nummer:

Interview met minister van Ambtenarenzaken Clarinval
VSOA-voorzitter François Fernandez bezoekt minister voor Ambtenarenzaken
David Clarinval (MR). Samen overschouwen zij de coronacrisis. Lees hier het interview.

Virus verandert voorgoed arbeidsrelaties
In ijltempo gooide het volledige openbaar ambt, noodgedwongen door
de quarantaine en de lockdown, zijn werking om. Dit zal ongetwijfeld een
blijvend effect hebben.

En nu écht respect tonen voor het zorgpersoneel
VSOA-LRB heeft de intrekking van twee omtreden koninklijk besluiten voor
het zorgpersoneel bekomen.

Telewerk herbekijken bij Proximus 
Tijdens de onderhandelingen over de nieuwe CAO zal VSOA-Proximus dan
ook huidige afspraken over telewerken opnieuw onder de loep nemen.

Interview met instructeur van het Centrum Basisopleiding
Een gesprek over de impact van de coronacrisis op de opleidingen van
kandidaat-militairen.