Wat komt er op ons af in het pensioendossier?

pensioenen
27.11.2020

Op het gebied van de pensioenen zal de regering zich inspannen om de verschillende regelingen – werknemers, ambtenaren, zelfstandigen – op mekaar af te stemmen, met respect voor verworven rechten. De harmonisering van de drie pensioenstelsels baart ons zorgen. Harmonisering is vaak naar het laagste niveau. Ook de invoering van het deeltijds pensioen, net zoals de evaluatie van het ziektepensioen dat ter tafel ligt, zijn niet geruststellend.

Het minimumpensioen van 1.500 euro netto is hoopvol, maar kent veel voorwaarden, waardoor doorgaans vrouwelijke personeelsleden naast dat net zullen vissen.

De pensioenbonus komt terug, een goede zaak. Ook een veralgemening van de tweede pijler tot 3% van het brutoloon blinkt in het regeerakkoord. We zul­len er over waken dat er geen werknemersbijdragen betaald moeten worden.

We lezen graag dat respect voor verworven rechten zal gegeven worden. We hopen dat dat geen lege doos is.

De minister van Pensioenen Karine Lalieux legde intussen haar beleidsverklaring voor in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Ze moet binnen het jaar (in september 2021) een ambitieuze hervorming voorstellen.

Onze grootste bekommernis is het volledig ontbreken in het regeerakkoord 2020 van de regeling zware beroepen! We onderhandelden daar ernstig, moeizaam en lang over in het Nationaal Pensioencomité, in het Comité A, en bereikten uiteindelijk voor de openbare sector een duur bevochten akkoord. Nu is daar geen spoor meer van terug te vinden. Niettemin, het was de enige corrigerende maatregel voor de harde pensioenmaatregelen van de vorige regering.

VSOA gaf in 2018 dan ook zijn voorwaardelijk akkoord met opmerkingen over de zware beroepen. Sommigen  beweren intussen onterecht dat VSOA voorstander zou zijn van een langere loopbaan voor een lager pensioen. Niets is minder waar. En dat geldt voor alle beroepen over alle sectoren heen in de openbare diensten. Ons standpunt kan je er hier nog eens op nalezen.

“Het staat weliswaar niet in het regeerakkoord, maar de zware beroepen komen vroeg of laat op de onderhandelingstafel”, verklaarde minister Lalieux in een interview met De Standaard begin november.

Het is afwachten geblazen wat er precies op de onderhandelingstafel komt de volgende maanden.

Over het minimumpensioen is alvast een akkoord bereikt in Comité A.